GET IN TOUCH
CONTACT INFO

HEADQUATER

YUJIN ROBOT Co., Ltd.

33, Harmony-ro 187beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
TEL +82 32 550 2300|FAX +82 32 550 2301